บริษัท นาโน พลาสมา เทคโนโลยี่ จำกัด

บริการชุบไทเทเนียม ด้วยเทคโนโลยี่การชุบแบบ PVD และ PLASMA COATING

บริษัท นาโน พลาสมา เทคโนโลยี่ จำกัด

ได้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จากการมองเห็นถึงความสำคัญ ของเทคโนโลยีการชุบ PVD และ Plasma Coating ซึ่งเป็นเทคโนโลยี่สะอาด ที่สามารถนำมาใช้ในด้านงานตกแต่งเพื่อความสวยงาม และความทนทาน ซึ่งการชุบไทเทเนียมจะให้สีที่มีความสวย เงางาม มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี อีกทั้งจะไม่มีอาการหมองคล้ำ เมื่อระยะเวลาผ่านไป เหมือนทอง และทองเหลือง จึงเป็นที่นิยมนำมาชุบงานเพื่อการตกแต่งทั้งภายใน และภายนอก อาคารบ้านเรือน รวมถึงงานตกแต่งลักษณะอื่นๆ ในปัจจุบัน.

สถานที่ตั้ง

  • สำนักงาน

เลขที่ 56/30 ฟินิกส์ปาร์ค ซอย 2 

ต.คลองสอง อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02-909-9391- 4

โทรสาร 02-909-9392

  • โรงงาน

เลขที่ 49 หมู่  ต.สนับทึบ  อ.วังน้อย  จ.พระนครศรีอยุธยา  13170

  • เว็บไซต์

  • อีเมล์